Hokusai - Drake

Hokusai - Drake
Drake; Hokusai 1760 - 1849

fredag 21 februari 2014

Two paintings of horses

Hans Wigert, swedish, 1974
      

Per Kirkeby, danish, 2009

Jag ska inte säga någonting om de här två
målningarna. Ibland får en bild vara en bild.

Jag överlåter gärna åt er att tänka själva.

Målningen ovan är målad av en svensk,
den undre av en dansk, i samma generation.

Hans Wigert född 32, Per Kirkeby 38. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar