Hokusai - Drake

Hokusai - Drake
Drake; Hokusai 1760 - 1849

onsdag 4 september 2013

Mer om Dick Bengtsson

Citat ur en doktorsavhandling:

Motvalls
Gabrielle Björnstrand har skrivit om 
konstnären vid ett par tillfällen. I en text
i Paletten (1993) som fungerar som ett 
svar på rekonstruktionen av Möbelrälsen, 1986,
lyfter hon fram Bengtssons släktskap
med surrealismen, men också hans 
romantiska hållning. Hon skriver bland annat:

För att ’stor’ konst ska bli av måste det hos upphovspersonen finnas
återkommande stunder av så svåruthärdlig komplexitet och intensitet
att konsten/skapandet är den enda konstruktiva lösningen på dessa moment.
Endast den verkligt pressade tar det skapande klivet ut i något
ännu icke existerande. Denna konstnärssyn må vara ’romantisk’ – men
det ger jag attan i.

Denna inledande bestämning av den ”stora” konstens förutsättningar
relateras till Bengtssons allvar och bildsyn. Enligt Björnstrand var
Bengtsson "metodisk, lärd och visisonär på en gång".
Björnstrand är medveten om att denna konstsyn är eller uppfattas som 
romantisk. Att hon är tvungen att skriva att hon struntar i det visar att 
en romantisk konstsyn inte är helt accepterad. Att inta en romantisk
hållning blir rent av en motståndsakt. 
I en senare essä, med rubriken ”Motståndets stilla liv”, i Konstperspektiv (2000), 
tolkar Björnstrand Bengtssons verk också som motvallsbilder, ett motstånd 
mot fascism, totala och totalitära ideologier, men också mot konsten 
och konstlivet.
I Bengtssons verk möter hon ”en tydlig personlighet som framhärdar med 
sitt bisarra konstnärliga enmansuppror”. Bilderna är inte bara intellektuella 
pussel, utan gjorda med känsla, allvar och moraliskt patos. Därför finns det 
inga färdiga tolkningar av hans verk: Krocken "mellan form och innehåll
låter sig inte upplösas”. Bengtsson är en avslöjare som ”trollar
fram sprickorna, glidningarna, det dubiösa i det entydiga” både
i familjelivet och samhällsmaskineriet. I sin konst punkterar Bengtsson stilens
och ideologiernas makt, menar Björnstrand. Bengtsson framträder som
egensinnig romantiker och motståndsman.

Ur: Den romantiska postmodernismen,                       
av Kristoffer Arvidsson.
Texten är hans doktorsavhandling: 
En god överblick för er som är intresserade
av den här tidens konst, och konstfilosofi.

Hjärnstorm, nr 62/98, tidskriftsnummer om DB.
innehåller bl.a. en essä av undertecknad.
Mer om Dick Bengtsson på denna blogg: Här

Bilder: Ovan: Badhuset, t.h. Hitler och drömköket.


1 kommentar:

  1. Ursäkta redigeringens koko: det blir så här ibland när man kopierar ur pdf-er.

    SvaraRadera