Hokusai - Drake

Hokusai - Drake
Drake; Hokusai 1760 - 1849

måndag 24 december 2012

Munch: Finns ingen större målare


Den här målningen är som en hel film. Edvard Much: Stormen (årtal okänt). MOMA, N.Y. Klicka för förstoring.

Måleri är religiöst *). Måleri sätter ihop hjärnhalvorna. Livet; en strand.
Bless Munch. Bless Rothko. Bless Kirkeby. Bless Constable. Bless Schjerfbeck. Bless Sigrid Hjertén.

*)  Eftersom mitt sätt att använda ordet religiöst inte är det konventionella, lägger jag in en liten förklaring: Med det menas här en helhetsupplevelse av tillvaron, en epifani, ett moment som inte kan fasthållas, utom av den målare eller poet som lyckas erinra sig, se, meddela - innan de gamla formkonventionerna tar över. En vision låter stort, med en syn är det. En öppning - som inget kognitivt analyserande i världen, och alltså inte heller intellektuell bläh-konst kan åstadkomma.

2013 är Munchs år. Firandet till 150-årsminnet av hans födelse har bland annat förberetts genom att Munch-museet i Oslo föreslagit att man skulle sälja en av hans oskattbara tavlor för att kunna fira med champagne och rom. Tidernas krämar-tendens!
Och HÄR finns ett program som Mats Arvidsson gjorde om honom, 2005.